Hållbar konsumtion

Resursanvändningen i Malmö ska präglas av hållbarhet och långsiktighet. Det ska vara enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet och Malmöbon som i Malmö stads organisation.


Senast ändrad: 2016-08-09 12:03