Hållbar konsumtion

Resursanvändningen i Malmö ska präglas av hållbarhet och långsiktighet. Det ska vara enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för alla: näringslivet, Malmöborna och Malmö stads organisation.


Senast ändrad: 2019-08-23 14:41