Hållbar mat i Malmö stad

I Malmö stad jobbar vi med mat och hållbar utveckling på flera sätt. Som ledstjärna har vi vår policy för hållbar utveckling och mat. Huvudmålet är att all mat som serveras ska vara god, säker och av bra kvalitet.

Syftet med policyn är att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Matens betydelse i Malmö stads egna verksamheter ska stärkas och Malmö stads egna matinköp ska bli mer hållbara, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Matpolicy för Malmö stad

Övergripande mål

  • Alla i Malmö har rätt till bra mat som ett led i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020.
  • Växthusgaser relaterade till Malmö stads matinköp ska reduceras med 40 procent från år 2002 till år 2020.

Bildtolkning: En graf mellan 2010 till 2020 som anger andel ekologisk mat inom Malmö stad. År 2010 hade Malmö stad 29% ekologisk mat och år 2020 hade Malmö stad 69% ekologisk mat. Målet var att all mat ska vara ekologisk. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna rekommendation om att tolkningen av ”all mat” innebär minst 90 procent.

Bildtolkning: En graf som visar Malmö stads minskade utsläoo av växthusgaser kopplat till maten. År 2020 hade Malmö stad minskat med 29%. Målet i policyn var att minska med 40%.

Mängden inköpt ekologisk mat har sedan policyn kom år 2010 ökat från 29 procent till 69 procent. Växthusgasutsläpp kopplade till mat har under samma tid minskat med 29%.

Policyn säger att alla varor som kan, ska köpas rättvist handlade, vilket oftast innebär Fairtrademärkt. Av de varor som finns och som oftast inte kan odlas i Sverige, det vill säga kaffe, te och bananer var år 2020 88% procent etiskt certifierade produkter.

Nyhetsbrev

Ungefär fyra gånger om året skickar matteamet på miljöförvaltningen ut ett nyhetsbrev, Smart Mat, som går till pedagoger, kockar med flera intresserade.

Klicka för att prenumerera

Kontakt:

Helen Nilsson

Projektledare

Helen.nilsson2@malmo.se

+46 (0)709 915 905

 

Louise Dahl

Projektledare

louise.dahl@malmo.se

+46 (0)733 295 941

Senast ändrad: 2021-01-08 16:54