Hållbar mat i Malmö stad

I Malmö stad jobbar vi med mat och hållbar utveckling på flera sätt. Som ledstjärna har vi vår policy för hållbar utveckling och mat. Huvudmålet är att all mat som serveras ska vara god, säker och av bra kvalitet.

Syftet med policyn är att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Matens betydelse i Malmö stads egna verksamheter ska stärkas och Malmö stads egna matinköp ska bli mer hållbara, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Matpolicy för Malmö stad

Övergripande mål

  • Alla i Malmö har rätt till bra mat som ett led i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • All mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020.
  • Växthusgaser relaterade till Malmö stads matinköp ska reduceras med 40 % från år 2002 till år 2020.

Mängden inköpt ekologisk mat har sedan policyn kom år 2010 ökat från 29 % till 65 %. Klimatgasusläppen kopplade till mat har under samma tid minskat med 17%.

Policyn gör gällande att alla varor som kan, ska köpas rättvist handlade, vilket oftast innebär Fairtrademärkt. Av de varor som finns (och som oftast inte kan odlas här), dvs kaffe, kakao, te osv så var år 2017 92% etiskt handlade.

Nyhetsbrev

Ungefär fyra gånger om året skickar matteamet på miljöförvaltningen ut ett nyhetsbrev: Smart Mat, som går ut till pedagoger, kockar med flera intresserade.

Klicka för att prenumerera

Kontakt:

Gunilla Andersson

Projektledare

E-post: gunilla.i.andersson@malmo.se

Tel: 040-342229

Mobil: 0733-815 295

 

Louise Dahl

Projektledare

E-post: louise.dahl@malmo.se

Mobil: 0733-295941

Senast ändrad: 2019-07-05 15:24