Insatsområden

Klimatsmart mat i Malmö har två huvudsakliga insatsområden: Att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer. Detta eftersom att det är hos dessa två källor som de största möjligheterna finns att reducera växthusgasutsläppen kopplade till maten. Genom att integrera måltiden i den pedagogiska verksamheten kan vi nå ännu längre, därför arbetar vi även med måltidspedagogik.

Utbildning är en viktig del av projektet. Dels om varför vi ska minska klimatgasutsläppen och dels om vilka de största utsläppskällorna är. Vi kommer också att ge utbildningar om hur vi kan minska klimatgasutsläppen både med kurser om menyplanering och näringslära samt om praktisk matlagning.

Projektet kommer även att utveckla styr- och uppföljningsverktyg samt bygga upp en receptbank med goda, näringsberäknade, klimatanpassade recept anpassade för respektive verksamhet.

Både när det gäller att minska svinnet och  introducera mer växtbaserade menyer kommer det främst att handla om motiverande utbildningar riktade mot olika målgrupper inom förskola, skola, äldreomsorg och LSS.

Kontakt: 

Helen Nilsson

Projektledare

Helen.nilsson2@malmo.se

+46 (0)709 915 905

 

Louise Dahl

Projektledare

louise.dahl@malmo.se

+46 (0)733 295 941

logos

Senast ändrad: 2019-11-28 11:57