Lokal livsmedelsstrategi

Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad och där utveckling och matglädje får spira. En stad där alla ska ha tillgång till bra mat. Därför vill Malmö stad samla stadens mataktörer i en förstudie för att gemensamt starta processen av att ta fram en lokal livsmedelsstrategi.

Det finns redan en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Nu vill Malmö stad stödja utvecklingen av en lokal livsmedelsstrategi och ser det som en möjlighet för lokala aktörer att skapa något unikt för just Malmö samt vara en förebild för andra städer och platser i Sverige. Det finns också ett ökat intresse av medborgare för de stora frågorna på lokal nivå, exempelvis hållbar utveckling, ekologiskt, matglädje, hälsa och tillgänglighet.

Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Leader Söderslätt och syftet är att tillsammans med aktörer från hela Mat-Malmö titta på intresset och möjligheten för en lokal livsmedelsstrategi. Vilka är de viktigaste frågorna på lokal nivå? Under projektets gång har vi samlat arbetsprocessen och de steg vi tagit, genom ”Handboken om Collective Action – mot en inkluderande lokal matstrategi i Malmö” (pdf, 3 MB). Se denna som en inspirationskälla och verktyg för det gemensamma matarbete vi behöver åstadkomma tillsammans.

Vill du veta mer? Kontakta:

Carlos Rojas Carvajal

Miljöförvaltningen

0733 76 26 35

carlos.rojascarvajal@malmo.se

Senast ändrad: 2019-08-29 12:01