Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad

I Malmö ska god och bra mat vara en självklarhet, därför har Malmö en Policy för hållbar utveckling och mat. Policyn antogs av Kommunfullmäktige den 28 oktober 2010 och är hela kommunens gemensamma ansvar.

Syftet med policyn är att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Matens betydelse i Malmö stads egna verksamheter ska stärkas och Malmö stads egna matinköp ska bli mer hållbara, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Dessutom ska Malmö genom sin representation och evenemangsverksamhet föregå med gott exempel och servera klimatsmart och säker mat.

Ät S.M.A.R.T.-modellen

I Malmö jobbar vi enligt Ät S.M.A.R.T.-modellen. Smart står för:

  • Större andel vegetabilier
  • Mindre tomma kalorier
  • Andelen ekologiskt ökas
  • Rätt kött, rätt grönsaker
  • Transportsnålt

Läs mer om Malmös mål och Ät S.M.A.R.T.-modellen
Policy för hållbar utveckling och mat (pdf, 1.2 MB)

Halvtidsutvärderingen (pdf, 808.1 kB)


Halvtidsutvärdering

Under 2015 blev en halvtidsutvärdering av policyn klar: hur ser det ut för måluppfyllelsen egentligen? Enligt utvärderingen kommer det att bli svårt att nå tre mål:

  • Alla i Malmö har rätt till bra mat.
  • Utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 2002.
  • År 2020 ska den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar vara klimatanpassad och ekologisk samt etiskt certifierad i de varugrupper där detta är relevant.

Kontakt:

Gunilla Andersson

Projektledare

E-post: gunilla.i.andersson@malmo.se

Tel: 040-342229

Mobil: 0733-815 295

 

Olov Källgarn

Projektledare

E-post: olov.kallgarn@malmo.se

Mobil: 0733-762 346

Senast ändrad: 2019-08-23 15:01