Tillgänglighetsredogörelse: www.Foodmalmo.com

Malmö stad står bakom webbplatsen www.foodmalmo.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur foodmalmo.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från foodmalmo.com på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss genom att maila foodmalmo@malmo.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning https://www.digg.se/och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

Totalt finns det 50 framgångskriterier som ska uppfyllas. Foodmalmo.se uppvisar brister i 8 fall. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa bilder saknar textbeskrivningar [WCAG 1.1.1 (A)]
  • Sidan Our Story har rubriker som inte är kodade som rubriker [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Rubriknivå H2 hoppas över flera av sidorna [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Vissa texter är en del av bilder istället för att de är kodade som text [WCAG 1.4.5 (AA)]
  • Språk är angivet i koden men visar svenska även för engelska sidor [WCAG 3.1.1 (A)]
  • Språk är angivet i koden men när engelska används som språk för delar av sidors innehåll är inte kodat [WCAG 3.1.2 (AA)]
  • Koden har vissa avsteg från standarden för html [WCAG 4.1.1 (A)]
  • Iframe används för att visa innehåll på två av sidorna. Dessa saknar beskrivningar. Det gör att gravt synskadade inte kan förstå vad ramarna innehåller. [WCAG 4.1.2 (A)]

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast augusti 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av foodmalmo.com.

Senaste bedömningen gjordes den 7 oktober 2019.

Webbplatsen publicerades den 27 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 november 2019.

Senast ändrad: 2019-11-14 13:07