Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel

Hyllie, Malmös största utbyggnadsområde, ska bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. Här ska det finnas goda möjligheter att bo, resa och verka energi- och resurssnålt.  

Upptäck klimatsmarta Hyllie i 3D på din dator

Gör en virtuell rundvandring bland klimatsmarta lösningarna i Hyllie direkt på nätet

100 procent förnybar eller återvunnen energi

Redan år 2020 ska Hyllie försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi. Här utvecklas dessutom smarta nät som kommer att bidra till att energi utnyttjas effektivare.

Med hjälp av smarta energilösningar kommer det att bli möjligt för boende och verksamma att aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energiförbrukning, och dessutom kunna producera energi själva. Energilösningen baseras på kretslopp och avfall behandlas som en resurs. Bostäderna ska vara inredda med funktionella lösningar för källsortering och matresterna från området omvandlas till biogas. I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt och leva gott. Här är det nära till parker och grönska, nöjen och service. En väl utbyggd kollektivtrafik, cykelvägar och bilpooler bidrar till en stadsmiljö med mindre buller och en renare luft.
  

2011 undertecknades ett gemensamt klimatkontrakt för Hyllie av Malmö stad, Eon och VA Syd. Klimatkontraktet fastslår att Hyllie ska bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Senast ändrad: 2019-08-26 10:06