Buller

Vad är buller? Vad kan man göra för att minska bullerstörningar? Här hittar ni Miljöbyggprogram SYDs information om buller. 

Är du intresserad av att läsa om vad Miljöbyggprogram Syd (MBPS) informerade byggherrarna om gällande buller? Här hittar du programmets bullerinformation som nedladdningsbar pdf:


MBPS buller (pdf, 424.4 kB)

Senast ändrad: 2021-01-19 12:23