Ekosystemtjänster och grönytefaktorn

Hur påverkar grönskan mikroklimatet? Vad är grönytefaktor? Och vad är egentligen ekosystemtjänster för något? Här hittar ni information om gröna lösningar och olika exempel där det gröna har varit en viktig faktor för projektens utformning.

Är ni nyfikna på ekosystemtjänster, vad det faktiskt är och hur de kan bidra med positiva effekter i just ditt projekt? Läs mer under rubriken "Ekosystemtjänster". Eller lockar frågan om grönytefaktorn mer? Då bör du titta närmre under rubriken "Grönytefaktor". 

Inrtesserad av att läsa mer om vad Miljöbyggprogram Syd (MBPS) informerade byggherrarna om när det gällde urban mångfald?


Här hittar du programmets information om urban biologisk mångfald som nedladdningsbar pdf:

MBPS urban biologisk mångfald (pdf, 227.8 kB)

Är du intresserad av att läsa om vad andra aktörer har gjort i staden för att göra den grönare?

 

Då ska du läsa den här skriften (nedladdningsbar pdf):

Biologisk mångfald i den täta staden (pdf, 60 MB)

Senast ändrad: 2021-01-19 14:23