Blue Green City Lab - Testbädd för blågröna urbana lösningar

Bild: Scandinavian Green Roof Institute

Att blågröna lösningar i städer minskar de negativa effekterna av förändrat väder och bidrar till ökad biologisk mångfald och trivsel råder det idag inget tvivel om.

I projektet Blue Green City Lab arbetar Malmö stad tillsammans med flera partners för att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar.

I Blue Green City Lab finns en testbädd. Testbädden är inte en specifik fysisk anläggning utan hela Malmö ses som testbädd. Målet är att installera blågröna piloter som experter inom området kan göra mätningar på och utvärdera, på flera olika ställen i Malmö.

Lösningarna kan utvärderas teoretiskt eller i verklig miljö, på tak, väggar och öppna markytor. I Blue Green City Lab matchas byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av lösningar. Även rådgivning, utbildning och framtagning av skötselplaner erbjuds.

Läs om de första blågröna piloterna i projektet här.

bluegreencitylab.se kan du läsa mer om vad Blue Green City Lab erbjuder dig som fastighetsägare eller producent av blågröna lösningar.

Partners i projektet: Malmö stad (projektledare), Scandinavian Green Roof Institute, Sustainable Business Hub, IVL, SLU och MKB

Projekttid: november 2016 - december 2021

Finansiering: Projektet finansieras delvis av Vinnova

 

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Juliet Leonette, juliet.leonette@malmo.se

Senast ändrad: 2020-04-23 09:42