Cirkulär upphandling: Circular PP

Malmö stad är delaktiga i ett projekt där vi tillsammans med andra länder ska lära oss mer om hur vi kan arbeta med cirkulärt tänkande när vi gör offentliga upphandlingar.

Projektet heter Circular public procurement och våra projektpartners finns i Finland, Polen, Ryssland, Lettland, Danmark och Nederländerna.

Karta som visar vilka länder som är representerade i projektet

Vad går projektet ut på?

I projektet tar vi grepp om hur offentliga upphandlingar kan bidra till en cirkulär ekonomi. Målet är att produkter ska användas eller återbrukas så länge som möjligt plus att material ska återgå som resurs när själva produkten slutligen är uttjänt. 

Projektet delfinansieras av EU via Interreg Baltic Sea Region.

EU-logo

Senast ändrad: 2020-02-20 15:19