Projektet ACCESS

Sege Parks parkeringshus

Malmös energisystem står inför många utmaningar gällande elförsörjningen. Det gäller över tiden, men även tillfälligt – när, var och hur energi förbrukas i staden. Projektet ACCESS (Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System) ska bidra till en utjämning av effektanvändningen i elnätet för att göra det både stabilare och minska klimatpåverkan.

Övergången mot ett mer hållbart energisystem innebär att Malmö, liksom andra europeiska städer, ska försörjas allt mer på förnyelsebar energi samtidigt som stabiliteten i elnätet måste bevaras.

ACCESS är ett europeiskt samarbetsprojekt som pågår 2019-2023 och delfinansieras av Interreg North Sea Region.

Samarbetet består av fyra lokala myndigheter; Malmö stad (i samarbete med PMalmö), Amersfoort (NL), West-Suffolk Councils (UK) och Mechelen (BE) som alla genomför ett pilotprojekt var. I projektet deltar även fyra kunskapspartners: IfM Education and Consultancy Services/Cambridge University, Aarhus Universitet, Johanneberg Science Park och VITO.

Målet är att pilotprojekten ska leda till 25 procent mindre utsläpp av CO2 jämfört med en konventionell lösning. Projektet ska också sänka utvecklingstiden för smarta-nät-projekt med 30 procent och kostnaden för dessa med 20 procent.

Malmö

Malmö stad ska tillsammans med PMalmö genomföra ett pilotprojekt för att omvandla ett parkeringshus till en toppmodern energistation. Det ska visa att förnyelsebar produktion, laststyrning (styrning av belastning på elnätet) och energilagring kan ladda ett stort antal bilar utan att bidra med negativa effekttoppar i elnätet, samtidigt som CO2-utsläppen minskar med minst 25 procent jämfört med en konventionell lösning.

Fokus inom projektet kommer även ligga på hur denna typ av lösningar kan inkorporeras i det långsiktiga strategiska arbetet med Malmös energisystem. Förutsättningarna för att skala upp och applicera lösningen på andra parkeringshus och eventuellt andra typer av allmänna byggnader kommer också att utredas.

ACCESS ger Malmö stad en möjlighet att arbeta fram strategier och handlingsplaner som kan inkludera smarta nät-lösningar för att nå stadens energimål. Via projektet får Malmö stöd i detta arbete genom erfarenhetsutbyte med andra europeiska städer och experter.

Malmö och Malmöborna gynnas av ACCESS genom ett strategiskt arbete mot stadens energimål, samt att hållbara, smarta metoder för högre leveranssäkerhet av el utforskats och utvecklats.

Läs mer om ACCESS på https://northsearegion.eu/access

NRS logotype

Senast ändrad: 2019-10-07 07:49