Elbilslandet Syd

Att minska transporters negativa påverkan på klimatet och miljön är en av det svenska miljöarbetets största utmaningar. Därför vill vi i Skåne och Blekinge stödja näringslivets arbete med att ställa om till fossilfria transporter. Projektet heter Elbilslandet Syd och pågår mellan 2018-2020.

Elbil

Projektet består av fyra delprojekt med kostnadsfria erbjudanden:

Stöd i omställningen till fossilfria fordonsflottor

Deltagande företag får en energideklaration som visar kostnader och utsläpp i den befintliga fordonsflottan och får förslag på hur en fossilfri omställning kan nås på ett kostnadseffektivt sätt. Erbjudandet innefattar även råd och stöd och möjligheter att testa el- och biogasfordon i verksamheten.

Stödja utbyggnaden av laddinfrastruktur för normalladdning

Äger eller förvaltar ni en fastighet där det kan finnas behov av att ladda elbilar? Vi har verktyg för att tillsammans undersöka möjligheter för en utbyggnad av laddplatser vid flerfamiljsbostäder och vid kommersiella fastigheter.

Öka möjligheten att välja elbilstaxi i Skåne och Blekinge

Genom en enkel knapptryckning kan ditt företag ansluta sig till Nollzon, ett system som smidigt och kostnadsfritt prioriterar elbilstaxi för kunder. Ökad efterfrågan av elbilstaxi gör i förlängningen att taxibolagen i Skåne och Blekinge skaffar fler elbilar. Det tar bara 20 sekunder att registrera ditt företag på nollzon.se

Driva affärs- och innovationsutveckling inom fossilfria transporter

Idéer, behov och erfarenheter som kommer fram inom projektet ska tas tillvara och bli till drivkrafter för fler gröna affärer, gröna företag och på sikt generera fler arbetstillfällen i Skåne och Blekinge. Detta kommer ske genom etablering av nätverk för företag som är nyfikna på grön affärsnytta.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Senast ändrad: 2019-08-23 16:34