Hållbara städer

Satsningen "Hållbara städer – innovationsmiljöer för smarta hållbara städer" har visionen att Sydsverige ska bli en internationellt ledande plats för utveckling av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem: energi, VA och avfall. En plats som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt i våra miljöteknikföretag.

"Hållbara städer – Innovationsmiljöer för smarta hållbara städer" formulerar kommuner, företag och akademi tillsammans stadens behov. Företagen matchas sedan mot behoven för utveckling av produkter och tjänster.

Stadsutvecklingsområdena Hyllie i Malmö, Brunnshög i Lund, H+ i Helsingborg och Vilans strandängar i Kristianstad fungerar som motorer med sina ambitiösa hållbarhetsmål. Här kan innovationer både testas och implementeras.

"Hållbara städer – Innovationsmiljöer för smarta hållbara städers" arbete drivs av en projektgruppgrupp som består av representanter från Sustainable Business Hub, Innovation Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Kristianstad kommun. Per Simonsson, Sustainable Business Hub, fungerar som projektledare.

Malmö stad ansvarar för fokusgrupper:

  • Industriell Symbios
  • Ekosystemtjänster

"Hållbara städer - innovationsmiljöer för smarta hållbara städer" löper mellan 2015 och 2018 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer på Hållbara städer – Innovationsmiljöer för smarta hållbara städers hemsida.Senast ändrad: 2019-08-23 16:35