Malmö satsar på el och biogas

Malmö stad satsar tydligt på el och biogas som framtidens drivmedel. I dagsläget består 91 procent av Malmö stads fordonsflotta av fordon som drivs av 100 procent biogas eller el.

Bland dagens miljöbilar är elbilen den som har bäst miljöprestanda, elproduktionen inräknad. En övergång från bensin- eller dieseldriven bil till elfordon är en viktig del i att minska  trafikens miljöbelastning. Ett av Malmös största miljöproblem idag är biltrafiken. Ett byte från till en elbil minskar både globala och lokala utsläpp. För att öka antalet elfordon i Malmö samarbetar Malmö stad med andra städer och privata aktörer för att utveckla laddinfrastruktur för elfordon i Malmö och Öresundsregionen.

Bilar som kör på matavfall

När det gäller val av gas till Malmö stads fordon prioriterar Malmö stad 100 procent biogas som är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel matavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och kan otroligt nog bli över 100 procent eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.

Malmö stads miljöbilsstrategi

2008 antog regeringen visionen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Malmö stads inriktning i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 betonar att kommunens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020.

Läs mer i Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017-2020 (pdf, 435.7 kB)

Senast ändrad: 2019-11-06 09:15