Smarta nät för ett hållbart energisystem

Projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie lyfte frågor kring vilken roll konsumenterna, fastigheterna och infrastrukturen får i det framtida energisystemet.

Smarta nät integrerar alla slags energikällor, både storskaliga och småskaliga. Genom bättre kontroll och övervakning av energisystemet optimerar de utnyttjandet av förnybara energikällor. Inom projektet utvecklades ett integrerat infrastruktursystem i Hyllie för el, gas, värme och kyla som fokuserar på ett optimerat samspel mellan central och lokal produktion med hjälp av smarta nät. En del i detta är att byggnaderna i Hyllie ska kunna utnyttja de möjligheter som de smarta systemen ger. En betydande andel av energibehovet i byggnaderna tillgodoses av lokalt producerad förnybar energi såsom sol- eller vindenergi.

Genom att kunna sälja överskott av egen energiproduktion möjliggör smarta nät att fastighetsägare, hushåll och verksamheter blir mer aktiva på energimarknaden. Projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie syftade till att optimera energianvändningen och göra det möjligt för boende och verksamma i Hyllie att bli aktiva i sin energianvändning. Hållbarhet inom transporter, avfallshantering och återvinning är andra viktiga byggstenar.

Projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie startade november 2011 genomfördes av Malmö stad och E.ON i samarbete med byggherrar och andra aktörer som är engagerade i Hyllies utveckling. Projektet hade stöd från Energimyndigheten och avslutades oktober 2016.

Senast ändrad: 2018-03-08 10:51