Natur och miljö

Ett av Malmös miljömål är att naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden till år 2020 är värdefulla tillgångar som skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Malmö stads miljömål anges i detalj i Malmö stads miljöprogram 2009-2020. På den här sidan kan du läsa mer om våra miljöprojekt som berör målet Naturtillgångar brukas hållbart.

Senast ändrad: 2020-01-30 15:00