bucefalos

Bucefalos
(avslutat)

Kan akvatisk biomassa minska havens övergödning och ge oss ren energi?

 Stöd av EU LIFE+ LIFE11 ENV/SE/839

Stöd av EU LIFE+ LIFE11 ENV/SE/839

Om projektet

Bucefalos, Alexander den stores berömda stridshäst har fått ge namn åt ett regionalt projekt där EU-kommissionen satsat nära 16 miljoner svenska kronor för att Skåne ska kunna arbeta för ett resurseffektivt nyttjande av den överflödiga akvatiska biomassan som idag tas omhand som avfall. Projektet har framförallt att demonstrerat möjligheterna med att från biomassan producera förnybar energi i form av biogas.

Partners

Malmö stad, Rasmus Fredriksson, kontaktinformation nedan.
Region Skåne, Carina Sühnel, carina.suhnel(at.)skane.se
Trelleborgs kommun, Annika Hansson, annika.hansson2(at.)trelleborg.se

Rapporter

Inom projektet har flera nya rapporter tagits fram. I rapportarkivet hittar du rapporter om till exempel odling av blåmusslor och analys av rötrester.

Där finns också en studie om mikroalgers förmåga att rena avloppsvatten, se rapportarkivet.

Genom projektet Bucefalos har Malmö stad i samarbete med Region Skåne och Trelleborgs kommun undersökt olika sätt att minska övergödningen i havet och samtidigt minska samhällets inverkan på klimatet. Under projekttiden 2012-2015 har projektet bidraget till att sätta igång produktion av biogas från blåmusslor, alger och tång.

Workshops

Under projektet har ett stort antal workshops arrangerats kring allt från musselodling till mikroalger och produktionsvåtmarker. Du hittar sammanfattningar och presentationer från respektive workshop här »

Final conference

In April 2015 the final BUCEFALOS was held in Malmö gathering over 100 delegates from Sweden, Norway, Denmark, Italy and Poland. The first day was packed with interesting speakers from both within and outside of the projects. Second Day of the conference was a full day study tour to both facilities in Trelleborg and Malmö.

Read more on the final conference and see all presentations here

Senast ändrad: 2017-08-11 10:48