Hallå Hållbara Malmö

Hallå hållbara Malmö var ett testprojekt för att få staden att vakna till liv! Om man någonsin undrat vad ett cykelställ tycker om bilar, eller vad en papperskorg har för tankar om all mat vi slänger, kunde du få svaret genom Hallå Hålbara Malmö. Malmöbor och besökare kunde prata med saker i staden och förhoppningsvis fick de nya tankar om Malmö och globala målen för hållbar utveckling.

Genom Hallå hållbara Malmö ville vi locka ut på promenad mellan Kommendanthuset, där en utställning fanns om globala målen, och det Marinpedagogiska centret vid brygga 7 på Ribersborgsstranden, där en utställning om Hallå hållbara Malmö fanns.

Längs vägen kunde man genom SMS kommunicera med saker i stadsmiljön, cykelställ, papperskorgar, bryggor och toaletter.

Genom Hallå hållbara Malmö kunde vi på ett enkelt sätt prata om hållbarhet och väcka uppmärksamhet kring vad man kan göra i vardagen, för att vara en del av att uppnå de 17 globala målen som ska förändra världen.

Testperioden pågick till och med den 15 november 2018. www.hallåhållbaramalmö.se

Kontakt:

Linnea Uppsäll, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad

E-post: linnea.uppsall@malmo.se

Senast ändrad: 2020-04-06 14:48