Innovationsplattform Malmö Sydost

Projektet Innovationsplattform Malmö Sydost samlade kreativa krafter i näringslivet, akademin och kommunen. Fokus var att bygga en gemensam innovationskapacitet kring utveckling av miljonprogrammet och att använda den fysiska förnyelsen som drivmotor för en bredare förändringsprocess där socioekonomisk utveckling och långsiktiga miljömål kunde uppnås samtidigt som näringslivet skulle utvecklas.

Under de senaste 15 åren har Malmö aktivt arbetat för att adressera de stora samhällsutmaningar som staden står inför för att skapa förutsättningar för en ur alla aspekter hållbar stad. Detta har genererat ett flertal större och mindre projekt där det provats nya innovativa lösningar och där drivkraften har kommit från staden, medborgare, näringsliv, intresseorganisationer och högskolor.

Innovationsplattform Malmö Sydost var en vidareutveckling av tidigare erfarenheter av områdesbaserade stadsutveckling. Under 2013-2015 samlades ett antal aktörer i ett partnerskap för att tillsammans fokusera på utveckling av miljonprogrammen i sydöstra Malmö. Arbetet innefattade pilotverksamhet och utveckling ny teknik, nya tjänster, företagskoncept och lokala jobb. Samtidigt skulle projektet leda till organisationsutveckling och bättre samverkan. Projektet ville också dra till sig spetskompetens från hela världen och bidra till utveckling i andra städer.

Geografiskt omfattade projektet Malmös sydöstra delar. Särskilt fokus riktades på de områden som omfattas av miljonprogrammet, såsom delar av Lindängen, Holma, Kroksbäck och Rosengård.

Innovationsplattform Malmö Sydost pågick mellan den 1 juli 2013 och den 31 december 2015.

Projektet fick finansiellt stöd från Europeiska regionalfonden och Vinnova, och leddes av Malmö stads miljöförvaltning i nära samarbete med Lunds universitet, Malmö Högskola, SLU Alnarp, Media Evolution, Eon, MKB, Region Skåne med flera.

Miljonprogramspodden

Miljonprogramspodden gjordes inom ramarna för Innovationsplattform Malmö Sydost och handlade om miljonprogrammets framtid och utveckling, med utgångspunkt i Malmös miljonprogramsområden. I varje avsnitt fick kända och okända personer från Malmö diskutera sin bild av miljonprogrammet och vilka förutsättningar och möjligheter som finns där.
Här kan du lyssna på podden

Senast ändrad: 2017-11-27 15:25