Arbetsområden

Innovationsplattform Malmö Sydost var indelat i sex arbetspaket.

  • Teknisk utveckling av byggnader
  • Fysisk utveckling av bostadsområden
  • Social och ekonomisk utveckling för de boende
  • Organisationsutveckling - Handling i samverkan
  • Nya finansierings- och affärsmodeller
  • Urban global innovationsarena

Senast ändrad: 2017-08-14 14:05