Karta

Bakgrund

Miljonprogrammet kom till för att lösa 60- och 70-talets skriande bostadsbrist. Med en miljon nya bostäder inom loppet av tio år skapades attraktiva och moderna bostäder, som höjde standarden för de svenska hushållen.

Med tiden har en del av miljonprogrammet eftersatts vad gäller löpande underhåll och renoveringar. I sydöstra Malmö finns 25 000 flerbostadshus byggda under miljonprogrammet, varav många står inför omfattande renoveringar/upprustningar.

Miljonprogrammet som innovationsarena

Erfarenheterna av tidigare arbete med utveckling av Malmös miljonprogram har tydliggjort ett behov av att öka samverkan och att systematisera innovationsarbetet. Detta kan höja resultatet av det breda hållbarhetsarbete som bedrivs i Malmö, och som ytterligare kan förstärkas. En samordnad insats för en hållbar stadsutveckling skulle generera samhällslösningar och generera kommersiella processer, produkter och tjänster som kan bidra till den ekonomiska utvecklingen

Målet att integrera Malmö som hel och hållbar stad

I staden pågår en rad initiativ och Malmö stad har arbetat aktivt med renoveringsprogram, klimatsmarta insatser, stadsodling med mera. Det finns liknande utmaningar i hela sydöstra Malmö, och det behövs ett helhetsgrepp för att nå målet om en enad hållbar stad.

Den geografiska avgränsningen för Innovationsplattform Malmö Sydost var baserad på miljonprogramsomvandlingen.

Senast ändrad: 2017-08-14 14:18