Partners

I styrgruppen för Innovationsplattform Malmö Sydost satt:
Christine Olofsson - miljöförvaltningen
Lena Neij och Karin Johansson Mex - Lunds universitet
Sara Ponnert - Media Evolution
Anna Heide - MKB
Bengt Persson - SLU Alnarp
Mikael Edelstam - Region Skåne
Thomas Johnsson - E-ON

Projektet träffas på regelbundna workshops och träffar.

Senast ändrad: 2017-08-14 14:52