Finalister

Fredagen den 29 april tillkännagavs vilka bidrag som gått vidare i innovationstävlingen ”Framtidens avfallshantering”.

Med stöd från Vinnova genomför Malmö stad, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad, MKB Fastighets AB, Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp och VA SYD en innovationstävling om framtidens avfallshantering i den täta, hållbara staden. Den första deltävlingen är nu avslutad och tre finalister utsedda.

Jury för tävlingen har utgjorts av:

  • Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad
  • Anders Ledskog, förbundsdirektör VA SYD
  • Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur, SLU i Alnarp
  • Henrik Kant, förvaltningsdirektör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
  • Jenny Holmquist, miljöstrateg MKB Fastighets AB

Finalister och juryns motivering

Pick it up

Juryns utlåtande:

Innovativt tänk kring uppkopplade sopkärl som minimerar ytbehov då de kan ersätta miljöhus. En fördel med detta förslag är att man inte behöver ha några fysiska fasta anläggningar för avfallshantering på eller under ytan. Det är positivt att systemet optimerar förvaringen av avfall då kärlen töms vid behov. Förslaget är flexibelt och kan enkelt tillämpas då det använder befintlig struktur för tömning av avfall. Det är även positivt att de självgående robotarna har en större grad av övervakning då de utgår från bemannade avfallsfordon. Förslaget behöver kompletteras med andra alternativ till kärlplacering än en karusellplacering för större flexibilitet och lokal förankring. Förslaget behöver kompletteras med lösningar för hur sopkärlen ska integreras i den fysiska miljön och bli mer än ett objekt i stadsplaneringen. Tävlande behöver även titta på kopplingen mellan brukare och sopkärl, möjligheten att även tömma på dagtid, samt vilka frekvenser av kärl/robotrörelser det skulle bli i gårdsmiljön. Det skulle även vara bra om förslaget kompletteras med lösningar för hantering av grovsopor, återbruk och avfallsminimering. 

Bakom bidraget står: Jonas Stengel, samt medarbetarna Ingrid Wingård, Olle Wingård

Lag Tur & Retur

Juryns utlåtande:

Juryn anser att detta är ett genomtänkt system för avfallshantering som är förankrat i en kvartersmiljö. Innovativt förslag som utmanar tanken om miljörummet och flyttar det till gatumiljön på ett yteffektivt sätt. Exempelvis utnyttjande av parkeringsplatser. Mobila stationer med självdriven insamlingstransport är en innovativ och utvecklingsbar lösning. Men systemet känns inte transparent då man som brukare lägger in alla fraktioner på samma ställe. Förslaget behöver kompletteras med utveckling/redovisning av hur returstationen fungerar för att brukare ska få förtroende för systemet och dess robusthet. Det behövs även tydligare beskrivning av hur systemet ska implementeras vad gäller hur avfallskärlen ska rengöras och hur grovavfall och farligt avfall ska hanteras. Förslaget är tekniskt genomförbart efter utveckling och särskilt behöver de självgående enheterna belysas och utvecklas vad gäller funktion vintertid, reglering, risk för vandalisering, behov av tillsyn, hantering av driftsproblem etc.

Bakom bidraget står: Tyréns Region Syd, stadsutvecklingsavdelningen i Malmö

Urban Modular Residential recycling systems

Juryns utlåtande:

Juryn anser att detta är ett genomarbetat förslag vad gäller hur systemet ska fungera från brukare till slutstation. Tekniskt avancerat förslag med lösningar för både nybyggnation och befintligt bestånd. Systemet frigör ytor i kvarteret och påverkar inte stadsmiljön negativt. Det är även positivt att systemet inte kräver manuella hanteringsrutiner ur arbetsmiljösynpunkt.

Den lokala hanteringen från brukare är dock väldigt traditionell och förslaget behöver kompletteras med lösningar för att koppla systemet närmare till brukarna. Exempelvis lösning för hantering av avfall i köket och feedback avseende vilka mängder och av vad man slänger. Förslaget behöver även kompletteras med en redovisning för hur systemet ska integreras i stadsmiljön samt hur systemet ska klimatsäkras.

Bakom bidraget står: Olov Mattsson, Green Lizzie AB och Alexander Henriksson.

Senast ändrad: 2016-04-29 13:55