Inlämning av tävlingsförslag

Tävlingsförslag ska vara inlämnat senast 11 april 2016. Bedömning av steg ett kommer att ske i april 2016. De som går vidare till steg två får arbeta vidare med sina förslag som ska vara inlämnade 7 juni.

Tävlingshandlingar steg 1

Tävlingsförslag för steg ett ska vara anonyma och utgöras av:

  • Högst tre illustrationer i format A3
  • Beskrivning av förslaget på högst fyra A4

Beskrivning av förslagsställaren/na med bakgrund, kompetens och erfarenhet och med motivering av varför förslagsställaren/na ska väljas ut för steg två.

Handlingarna ska lämnas in både digitalt och analogt. Material utöver det som krävs för steg ett kommer inte att tas upp till bedömning. Förslaget ska lämnas på svenska eller engelska. Tävlingsförslagen bedöms anonymt och får därför inte innehålla namn på personer, företag eller liknande. Alla dokument tillhörande förslaget ska märkas med bidragets namn.

Tävlingsförslag ska vara inlämnat till allmän befordran senast 11 april 2016

Posta förslaget till Miljöförvaltningen, Malmö stad, Birgitta Gisby, 205 80 Malmö. Märk försändelsen "Framtidens avfallshantering – Innovationstävling". Alternativt lämna in tävlingshandlingarna i receptionen på miljöförvaltningen i Malmö, senast kl 15.00 den 11 april på adress Bergsgatan 17.

Det digitala materialet kan bifogas på USB i tävlingskuvertet. Tävlingsförslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och tävlingsförslagets namn. "Namnsedel" kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren med medarbetare samt adress till vilken obelönat förslag ska återsändas.

OBS! Separat kvitto som anger bidragets namn och inlämningsdag samt telefonnummer och e-postadress där förslagsställaren kan nås anonymt, ska samtidigt skickas till tävlingsfunktionären, med adress enligt ovan. Detta för att vi ska kunna kontakta förslagsställaren, om förslaget inte kommit fram.

Tävlingshandlingar steg 2

De tävlande som blir uttagna till steg två kommer att arbeta vidare med sina förslag och ska lämna in (både digital och analogt):

  • Högst fem illustrationer i format A3
  • Beskrivningar av förslaget på högst fyra A4

Viktiga datum

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag:                                                   Steg 1: 11 april 2016                                                                                               Steg 2: 7 juni 2016

Senast ändrad: 2016-02-04 15:17