Tävlingsförutsättningar

Här finner du förutsättningarna för området där de innovativa lösningarna ska kunna tillämpas.

Förutsättningarna för området (Behöver inte vara endast en enskild tomt utan kan vara flera fastigheter i ett kvarter eller flera kvarter) där de innovativa lösningarna ska kunna tillämpas är:

 • 1400 kvm area per tomt i kvarteret
 • Bebyggs eller är bebyggd med flerbostadshus
 • 60 % av respektive tomt är bebyggd
 • Exploateringsgrad för tomterna är i genomsnitt 2,5
 • Exploateringsgrad för kvarteret är i genomsnitt 2,0
 • Flertalet tomter kan inte nås med större lastbil, till exempel att vanliga sopbilar inte kommer fram.

Minsta antalet fraktioner som ska hanteras är:

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas
 • Tidningar
 • Elavfall (inklusive lampor och batterier)
 • Grovsopor

Fler fraktioner kan tillkomma i framtiden, exempelvis textilier. Återbruk ska kunna ske.

Senast ändrad: 2016-02-04 15:13