Tävlingstekniska bestämmelser

Frågor om tävlingen ska ställas skriftligen till tävlingsfunktionär senast 31 mars 2016. Inkomna frågor och svar presenteras löpande på denna webbplats.

Arrangörer

Malmö stads miljöförvaltning, VA SYD, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp , Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad och MKB.

Tävlingsform

Öppen idé- och innovationstävling i två steg

Jury

  • Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad
  • Anders Ledskog, förbundsdirektör VA SYD
  • Carola Wingren, professor SLU
  • Henrik Kant, förvaltningsdirektör för Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad
  • Jenny Holmqvist, miljöstrateg, MKB

Juryn kan kalla sakkunniga som stöd i bedömningen.

Jurysekreterare

Ann Häger, Malmö stad

Tävlingsfunktionär

Birgitta Gisby, Malmö stad, birgitta.gisby@malmo.se


Senast ändrad: 2016-02-04 15:12