Tävlingsuppgift 

Innvationstävlingen genomförs i två steg. Tävlingens första steg är en öppen och anonymiserad idéomgång. I steg två kommer  tävlingsteam få kontakt med personer som kan bidra med olika kompetenser som kan bidra till att utveckla tävlingsteamens idéer.

Tävlande ska utveckla förslag till lösningar av hela, eller delar av, avfallshanteringen i en tät och hållbar stadsmiljö med höga krav på tilltalande funktion, utseende och mångsidig användbarhet av gemensamma ytor.

 • Alla boende ska ha tillgång till omhändertagande av alla fraktioner inom 50 meters gångavstånd från entrén förutom återbruk och grovsopor, som ska finnas inom kvarteret.
 • Alla anläggningar ska vara tillgänglighetsanpassade för personer med begränsad rörelseförmåga och/eller begränsad orienteringsförmåga.

Utformningen av insamlingspunkterna och/eller insamlingsanläggningar som funktion för avfall/återbruk är en central uppgift i tävlingen. Även utformning och funktion för sortering, förvaring/hantering i bostäderna och transport från bostäderna till insamlings- och hanteringspunkterna är en viktig del.

TÄVLING STEG 1

Tävlingens första steg är en öppen och anonymiserad idéomgång där tävlande skickar in en kort beskrivning och illustration av sin idé samt en motivering till varför deras bidrag ska väljas ut. De tävlande ska också beskriva hur teamet bakom förslaget är sammansatt vad gäller kompetens, ålder och erfarenheter. Av de inkomna förslagen väljer juryn ut högst 4 förslag som får fortsätta till steg två.

TÄVLING STEG 2

I steg två kommer alla tävlingsteam få kontakt med personer som kan bidra med olika kompetenser som kan bidra till att utveckla tävlingsteamens idéer. Under steg två kommer arrangörsgruppen även att ha avstämningar med tävlingsteamen för att ge feedback och stöd till utvecklingen av förslagen. Slutligen utses en vinnare som presenteras vid ett seminarium under Almedalsveckan tillsammans med de andra av förslagen som nominerats till priser i tävlingen. I anslutning till att det vinnande förslaget presenteras hålls också ett program med diskussioner om framtidens avfallshantering i den täta, gröna staden.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Tävlingsförslagen kommer att bedömas utifrån kreativt och idémässigt innehåll och utifrån nedanstående kriterier, vilka inte är rangordnande:

Innovation och genialitet

 • Grad av nyskapande
 • Innovationshöjd

Utformning och funktion

 • Funktion och attraktivitet
 • Gestaltning och utformning

Genomförbarhet

 • Teknisk genomförbarhet
 • Ekonomisk genomförbarhet
 • Generalitet och repeterbarhet

Användning och skötsel

 • Arbetsmiljö
 • Säkerhet för personal och användare
 • Trygghet för användare
 • Tillgänglighet
 • Rationalitet vid hämtning och hantering


Senast ändrad: 2016-02-04 15:58