Malmöeffekten

Malmö stad har ett mål om att staden ska försörjas av 100 procent förnybar energi år 2030. Med hjälp av smarta energilösningar och samarbeten mellan Malmö stad, energibolag, fastighetsaktörer och akademi kan stadens energisystem förberedas för den omställning som krävs.

Elsystemet i Malmö står inför dubbla utmaningar de närmsta åren. Samtidigt som stadens befolkningstillväxt är stark har transmissionsnätet till staden nått sin kapacitetsgräns.

Tillsammans med Eon, RISE, Lunds universitet och sju fastighetsaktörer har Malmö stad beviljats medel från Energimyndigheten för att genomföra förstudien Malmöeffekten. Där ska aktörerna tillsammans undersöka flexibilitetsbehovet i elnätet och flexibilitetspotentialen i fastigheterna. Dessutom ska RISE och Lunds universitet undersöka uppskalningseffekter av olika flexibilitetslösning respektive möjliga framtida samarbetsmetoder för aktörer i en stad.

Förstudien pågår till och med december 2018. Därefter planerar aktörerna ett större demonstrationsprojekt för att testa förstudiens flexibilitetslösningar i verkligheten.

Malmöeffekten logo
Energimyndigheten Interreg

Senast ändrad: 2019-08-23 16:39