Pollinering för biologisk mångfald (avslutat projekt)

Malmö stad fick stöd från LONA, Lokala Naturvårdssatsningen, för att genomföra ett samverkansprojekt kring pollinatörer och ekosystemtjänster i Malmö.

Projektets syfte var att visa hur kommuner, med pollination som exempel, kan arbeta till stöd för ekosystemjänster och biologisk mångfald. Arbetet var ett pilotprojekt i mindre skala, där resultatet kan ge bestående värden inom stadsplanering, förvaltning av grönområden och jordbruksmark samt inom undervisning.

Malmö stad genomförde cirka tio informationsmöten för olika målgrupper om pollinering för biologisk mångfald och tog fram ett informationsmaterial. Andra organisationer som också verkade i projektet var Lunds universitetet som tog fram en långsiktig strategi och uppföljningsmetoder till stöd för växter och insekter.

Bakgrund

Pollinering är det system för befruktning som används av en majortet av den delen av växtarterna som blommar och sätter frö.

Senast ändrad: 2017-01-25 11:32