Mer om pollinatörer och LONA-projektet

LONA-projektet har arbetat med att på olika sätt värna den biologiska mångfalden och i detta fall pollinatörer. Med projektet ville vi nå en bred grupp i Malmö: de som på något sätt arbetar med grönytor och växter, till exempel kyrkogårdar, koloniträdgårdsföreningar, golfbanor och gatu- och fastighetskontor i Malmö stad.

Många arter av pollinerande insekter som humlor, vilda bin och fjärilar, är idag hotade eller tillbakaträngda. Genom att på olika sätt möjliggöra för goda livsbetingelser för dem, kan vi vända denna utveckling och bidra till biologisk mångfald och de viktiga ekosystemtjänster som de ger.  

Anna Persson vid Lunds universitet har sammanställt en rapport om pollinatörer som ger en djupare inblick i ämnet.

Informationsmöten

Miljöförvaltningen genomförde tillsammans med målgrupper en rad informationsmöten. På informationsträffarna föreläste Håkan Andersson från företaget Calluna. Han är utbildad biolog med inriktning mot naturvård och ekologi med specialistkunskap om insekter.

Senast ändrad: 2017-01-26 08:18