$left
$middle

Malmö tillsammans

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus studieförbund, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen.

Malmö Tillsammans arbetar i tre stationsnära områden Östervärn, Persborg och Rosengård, där vi stöttar initiativ och idéer från Malmöbor. Vi testar också och utvecklar metoder och verktyg för hållbar lokal utveckling.

Målet med initiativet är att lägga grunden för en stadsövergripande innovationsplattform där arbetet kan fortleva efter projektets avslut.

Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla.

Malmö Tillsammans ska främja en hållbar stadsutveckling genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart boende och förnyelse av de stationsnära områdena.

Läs mer om Malmö tillsammans

EU logo
sv