$left
$middle

Riktlinjer för handlingsplan

Den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad åtar sig att inom ramen för överenskommelsen att tillsammans upprätta en handlingsplan.

Den ska omfatta:

  • Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring
  • Samverkan kring föreningslivet, idéburen sektor och kommunens förutsättningar, villkor och möjligheter att samarbeta
  • Utveckling och stöd till lärande, kunskap och innovation som krävs för samverkan
  • Beskrivning av organisation, tidplan, kommunikation och resurser för genomförande av i handlingsplanen ingående aktiviteter.
sv