$left
$middle

Vägar till fördjupad samverkan i Malmö

Sex grundläggande principer 

Den nationella överenskommelsen innehåller sex principer. Med dessa principer som grund har idéburen sektor i Malmö och Malmö stad valt att utveckla vad som bör prägla samverkan i staden. (Läs mer på malmoandan.se om dessa principer.) 

 • Självständighet och oberoende 
 • Dialog 
 • Kvalitet och delaktighet 
 • Långsiktighet 
 • Öppenhet och insyn 
 • Mångfald 

Överenskommelsen Malmöandan - så här jobbar vi 

I dialog och samverkan har begreppet Malmöandan vuxit fram. Det beskriver ett förhållningssätt och den gemensamma kraft som finns i Malmö. 

Vi inom idéburen sektor och Malmö stad har kommit överens om att tillsammans arbeta enligt följande: 

 • Vi visar mod, öppenhet, tillit och prestigelöshet 
 • Vi fokuserar på långsiktighet och förverkligande av lösningar som är till nytta för oss i Malmö 
 • Vi skapar och strävar efter gemensamma mål för alla oss i Malmö som stärker demokratin, ökar delaktigheten och jämlikheten 
 • Vi bygger samarbeten med engagerade människor i Malmö 
 • Vi skapar tydliga sätt att samarbeta genom de åtaganden som görs i överenskommelsen och i handlingsplanen 
 • Vi respekterar varandras olikheter, drar nytta av varandras kompetens och skapar goda villkor så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar 
sv