$left
$middle

Utredningsdirektiv

Den 30 april 2014 beslutade kommunstyrelsen om 18 utredningsdirektiv till stadskontoret. Fler utredningsdirektiv för andra förvaltningar är på gång.

Några exempel på uppdrag

  • Utarbeta en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn
  • Utveckla former för samverkan kring social hållbarhet mellan stadens förvaltningar och med representanter från civilsamhälle
  • Skapa ett forum tillsammans med representanter från stadens näringsliv där ett förstärkt, gemensamt arbete för social hållbarhet kan initieras
  • Utveckla kommunala anställningsformer och gör en hälso- och samhällsekonomisk analys av insatsen