$left
$middle

Underlag och rapporter

Här finns alla de underlag som tagits fram för kommissionen av kommissionärer och andra experter. I vänsterspalten hittar du länk till fler underlag och rapporter, som legat till grund för arbetet.

Rapporterna har utgjort diskussionsunderlag för bearbetning och analys inom kommissionen. Rapporterna har också fungerat som viktiga underlag för diskussion med andra aktörer på möten och seminarier.

Ladda ner Slutrapporten Pdf, 19.7 MB. (Pdf, 19.7 MB)

Basdata - Hur mår Malmö?

Barns och ungas uppväxtvillkor

Demokrati och inflytande i samhället

Sociala och ekonomiska förutsättningar

Den hållbara staden

Organisation och styrning

sv