Mångfald & delaktighet

Malmö stad arbetar för att bidra till att den kulturella mångfalden är en positiv faktor. 

Malmö stad arbetar tillsammans
med Malmöborna för att alla ska känna delaktighet i samhället.

Samma gäller även de kulturella värden som utgjort en del av det svenska kulturarvet sedan lång tid tillbaka och har av status som nationell minoritet inflytande i frågor och beslut som rör dem.

Detta perspektiv ska känneteckna alla kommunens verksamheter.

Senast ändrad: 2018-10-09 15:17