Romskt informations- och kunskapscenter

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) har ett kommunövergripande uppdrag och arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. 

Centret har utvecklat ett unikt koncept för att implementera den romska minoritetens mänskliga rättigheter på kommunal nivå. Arbetet riktar sig i lika stor utsträckning till den romska befolkningen som till majoritetssamhället och sker både på individuell och strukturell nivå. RIKC utbildar bland annat kommunens anställda och arrangerar konferenser, seminarier och möten med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer.

Tillsammans med andra verksamheter i Malmö utvecklar RIKC samarbetsformer för att öka kunskapen kring minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor idag. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med minoritetsrättigheter.

Läs broschyren om RIKC (pdf, 1.4 MB)

RIKC på Facebook

Vill du hålla dig uppdaterad om RIKC:s arbete och kommande evenemang? Då ska du följa RIKC på Facebook.

Följ RIKC på Facebook

Handlingsplan för den romska minoriteten

Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö syftar till
att öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö och riktar sig till kommunens förvaltningar.  

Planen finns att ta del av via länken nedan:
Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2016-2019 (pdf, 2.6 MB)

Läs broschyren om handlingsplanen på svenska
(pdf, 14.2 MB)Läs broschyren om handlingsplanen på arli
(pdf, 8.7 MB)Läs broschyren om handlingsplanen på kelderash
(pdf, 8.7 MB)Läs broschyren om handlingsplanen på lovari
(pdf, 8.7 MB)Läs broschyren om handlingsplanen på polsk romani
(pdf, 14.2 MB)Läs broschyren om handlingsplanen på resande romani (kommer)

Tal, poddar och intervjuer

Tal från RIKC:s 10-årsjubileum 2019

I samband med att centret fyllde 10 år hölls ett firande på Rådhuset i Malmö. Flera eminenta talare bidrog till arrangemanget, nedan finns flera av talen samlade.

Mujo Halilovic (pdf, 80.6 kB) - enhetschef RIKC
Mujo Halilovic tacktal (pdf, 60.9 kB)
Hanna Thomé (pdf, 74.2 kB) - Kommunalråd 2010-2018 (V)
Lars Uddbäck (pdf, 68.9 kB) - Utvecklingsledare Kronobergs län
Paula Mulinari (pdf, 133.5 kB) - Universitetslektor Malmö universitet
Dušan Marinkovic (pdf, 71 kB) - Romsk aktivist och ledamot i romska rådet i Malmö
Barbro Posner (pdf, 69.9 kB) - Representant från judiska församlingen

Talen från Mattias Gardell (professor vid CEMFOR Uppsala universitet) och Erik Ullenhag (ambassadör och f.d. arbetsmarknads- och integrationsminister (L)) som medverkade genom video finns på RIKC:s Facebooksida.

Tal från förintelsensminnesdag 2019

RIKC:s enhetschef höll i samband med förintelsens minnesdag ett tal som i efterhand efterfrågats från flera håll, vi har därför lagt ut det på vår Facebooksida samt här på hemsidan. 
Klicka här för att läsa talet (word, 27 kB).

Socialtjänstpodden

Akademikerförbundet SSR spelade under MR-dagarna in ett poddavsnitt där RIKC:s personal medverkade.

Följ länken nedan för att lyssna:
akademssr.se

Mångfaldspodden

RIKC har i samverkan med Open Skåne spelat in tre poddavsnitt med syftet att inspirera till gränsöverskridande samarbeten och stärka engagemanget för alla människors lika rättigheter i mångfaldens Sverige.

Följ länken nedan för att lyssna:
soundcloud/mångfaldspodden

Radiointervju med Mujo Halilovic

RIKC:s verksamhetschef Mujo Halilovic intervjuas på Malmökanalen, för att lyssna följ länken nedan:
Malmökanalen mp3

Senast ändrad: 2019-08-13 09:53