$left
$middle

Pris för mänskliga rättigheter

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Kriterier

Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Vem som helst kan nominera någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö.

Priset delas ut till en person, ett nätverk eller en organisation som gör Malmö bättre genom att arbeta för:

 • demokrati
 • jämställdhet
 • barnrättsfrågor
 • hälsa
 • mångfald
 • antidiskriminering

Priset

Prissumman är på 50 000 kronor.

Nomineringspersioden för 2023 avslutades 30 september. Nu har juryn det svåra valet att välja en vinnare. Vinnaren offentliggörs och priset delas ut i samband med årets sista kommunfullmäktigemöte.

Juryn

Pristagarna utses av en jury bestående av:

 • Amani Loubani (ordförande) (S) 
 • Janne Grönholm (MP)
 • Roko Kursar (L)
 • Josefin Anselmsson Borg (M)
 • Vakant (M)
sv