$left
$middle

MR-priset 2019

Bild av pristagarna från Maledalen

MR-priset är Malmö stads pris för mänskliga rättigheter med en prissumma på femtiotusen kronor.

2019 års vinnare Malmö stads pris för mänskliga rättigheter är Amanah.

Amanah fick Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 för sitt arbete med att sprida kunskap och förståelse mellan människor. Deras arbete bygger på interreligiös samverkan där imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen spelar en central roll.

- Det betyder mycket för oss att ha fått detta pris och det är glädjande att se att staden ser vikten av den här typen av arbete för Malmös invånare, säger Salahuddin Barakat.

- Amanah handlar inte bara om religiösa minoriteter utan också mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Att religiösa representanter ställer sig bakom dessa värden är en är en väg framåt för staden och Malmöborna, säger Moshe-David HaCohen.

Genom Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019 vill Malmö stad motverka diskriminering och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Priset är till för att uppmärksamma någon som har gjort en insats inom området mänskliga rättigheter i Malmö. Det kan till exempel vara att främja antidiskrimineringsarbete, jämställdhet, barns rättigheter eller motverka utanförskap och utveckla kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken.

Under hösten 2019 har allmänheten fått inkomma med nomineringar av enskilda personer, föreningar, organisationer eller andra nätverk till juryn bestående av ordförande Ewa Bertz (L), Frida Trollmyr (S), Helena Nanne (M), Mubarik Abdirahman (S) och Olof Lavesson (M).

Priset och femtiotusen kronor delades ut till vinnaren under pausen vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december.

Priset har delats ut årligen sedan år 2017. Tidigare vinnare är Zoran Markovic (2017) och Sofia Nedbrand (2018).

Juryns motivering 2019:

Årets pristagare bygger sin verksamhet på att sprida kunskap och förståelse mellan Malmöborna. Pristagaren fokuserar sitt samhällsengagemang på att knyta band mellan muslimer och judar samt att bekämpa hat och hot riktat mot respektive församlingar.
Pristagaren fungerar utbildande såväl som opinionsbildande genom samarbete med skolor i staden, deltagande i panelsamtal och anordnar gemensamma arrangemang som religiösa möten, festivaler samt kulturevenemang.

Centrala figurer för detta viktiga arbete är imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen vars relation och dialog är grunden för organisationens viljeriktning och goda effekter i samhället.
I en tid där demokratiska krafter måste jobba på högvarv är initiativ som sträcker ut sina händer mellan trosuppfattningar, församlingar och människor nödvändiga och välkomna.

Därför är det med stor glädje som Malmö stads pris för mänskliga rättigheter år 2019 går till Amanah.

sv