$left
$middle

Samråd 20/4 - Judiska Malmöbor

Malmö stad bjuder in judiska Malmöbor till samråd på temat kultur!

Plats: Digitalt (länk skickas till anmälda)
Tid: Tisdag den 20:e april kl. 18.00-19.30

Malmö stads kulturförvaltning informerar om vad som är på gång under året och samråder kring judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet.

Agenda

  • Kulturförvaltningens arbete med nationella minoriteter och kultur idag
  • Judisk kultur 2021
  • Introduktion till samrådsdiskussioner
  • Samrådsdiskussioner
  • Sammanfattning
  • Nästa steg och avslutning


De frågeställningar som diskussionerna kommer att utgå ifrån är:

  • Vad funkar bra och hur kan man utveckla kulturförvaltningens arbete med judisk kultur?
  • Vad finns det för intresseområden gällande judiskt kulturutbud? Vilka inriktningar bör prioriteras?
  • Vilka önskemål kring delaktighet inom kulturområdet finns hos judiska Malmöbor?
  • Hur skulle en struktur för delaktighet inom kulturområdet kunna se ut?

Del av arbetet med nationella minoriteters rättigheter
Samrådet är en del av Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Anmälan sker via formuläret nedan:

Malmö stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

sv