Samråd 30/9 - Judiska Malmöbor

Välkommen på samråd med Malmö stad om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet inom kulturområdet!

Datum: 30:e september
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt (möteslänk skickas innan mötet till anmälda)
Anmälan: anmälan senast den 28/9 via anmälningsformulär nedan

Information om samråd
I våras höll Malmö stad ett digitalt samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet inom kulturområdet och en hel del idéer och synpunkter kom då upp. För att fortsätta dialogen hålls i höst ytterligare ett samråd med judiska Malmöbor på temat kultur. Samrådet är en del av Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vid intresse, går minnesanteckningar från tidigare samråd att läsa här.

Agenda för samrådet

 • Kulturförvaltningens arbete med nationella minoriteter och judisk kultur idag
 • Introduktion till samrådsdiskussioner
 • Samrådsdiskussioner på följande teman:
  Samtiden och framtiden för judisk kultur
  Judiska Malmöbors inflytande och delaktighet inom kulturområdet – struktur för när och hur vi för dialog
 • Sammanfattning
 • Nästa steg och avslutning

De frågeställningar som diskussionerna kommer att utgå ifrån är:

Samtiden och framtiden för judisk kultur

 • Hur kan Malmö stad i dialog med judiska Malmöbor fånga upp samtida och ny judisk kultur i olika former?

Samrådsstruktur

 • Förslag på samrådsstruktur presenteras kort (med det som lyfts fram i förra samrådet, samt organisatoriska förutsättningar på
 • Vad tycker ni om det förslagna upplägget för samråd för judiska Malmöbor kopplat till kultur?
 • Vad är bra? Vad skulle kunna utvecklas?

Malmö stad ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter