Förintelsens minnesdag 27 januari

Auschwitz

Minnesdagen för förintelsen deklarerades av FN år 2005 och är samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Mellan 1941 och 1945 blev en stor del av Europas romska befolkning tillsammans med den judiska minoriteten och flera andra grupper mördade av naziregimen och dess allierade. Dessa mördades i utrotningsläger, dog av svält och sjukdom i arbets- och koncentrationsläger samt utnyttjades i vetenskapliga experiment. Många blev deporterade och utnyttjades i tvångsarbete på gårdar och inom industrin.

Under flera årtionden efter kriget erkändes inte de överlevande romerna som offer för nazistregimens förföljelse och de fick heller inte tillbaka, eller kompenserades för, förlorad egendom.

Än idag finns en stor okunskap om förföljelserna av romer under andra världskriget.

27 janauri 2020

Romska rådet anordnar en minnesstund på Förintelsens minnesdag.

 

Tid: Måndag den 27 januari, 2020, klockan 13.00–16.00.

Plats: Garaget, Lönngatan 30 i Malmö.

Dagens tema: Betydelsen av romsk musik och poesi

Anmälan görs till rikc@malmo.se senast den 20 januari.

 

Läs mer om minnesdagen och programmet (pdf, 1 MB)


Senast ändrad: 2020-01-13 15:52