Mottagande av nyanlända i Malmö

Malmö stad arbetar för ett bra mottagande för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Kommunen ansvarar för
utbildning, inledande samhällsorientering och annan samhällsservice. Till vissa personer har kommunen också ansvar att ordna bostad.

Har du frågor om praktiskt mottagande av nyanlända, boendestöd och behovet av bostäder för nyanlända kan du kontakta Maher Akob på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

 

Telefon: 0709-79 93 55

E-post: maher.akob@malmo.se

Vad innebär nyanländ?

Nyanländ är en person som beviljats uppehållstillstånd för bosättning som flykting eller av andra skyddsskäl i Sverige. Det gäller också personens anhöriga.

Inom skolan används en annan definition av nyanlända som inkluderar både asylsökande och barn med uppehållstillstånd.

Antal nyanlända som kommunen tar emot

Under 2019 kommer Malmö stad att ta emot 43 personer. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på:

  • kommunens storlek och arbetsmarknad
  • hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot
  • hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Kommunens och statens ansvar

Det är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket som anvisar nyanlända till olika kommuner.

Kommunen ansvarar bland annat för skola, SFI-undervisning (svenska för invandrare) och samhällsintroduktion till nyanlända. I vissa fall ansvarar kommunen också för att ordna bostad åt de nyanlända.

Ersättning från Försäkringskassan

Nyanlända personer mellan 20–64 år som deltar i etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen får etableringsersättning genom Försäkringskassan under max 24 månader från första folkbokföringsdatum i en kommun.

Kommunens ersättning för mottagande av nyanlända

Malmö stad får ersättning från staten för mottagande av asylsökande och nyanlända. Den nya lagen om mottagande innebär även att kommunen kan få ersättning för så kallad tomhyra om kommunen har boenden som står tomma och väntar.

Kommunens ersättning från och med år 2019

Ersättningen som staten ger till kommunen för varje nyanländ med permanent uppehållstillstånd är en schablonersättning på 142 600 för vuxna och barn samt 82 100 för personer som är äldre än 65 år.

Tidsbegränsade bostäder till nyanlända

Malmö stad har enligt lag ansvar för att ordna bostäder åt de nyanlända som kommunen tar emot, vilket kräver samarbete och flera olika lösningar.

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om andrahandskontrakt med tidsbegränsning.

Boendet ska fungera som en tillfällig bostad i maximalt 4 år på väg till en mer permanent lösning, helst med ett förstahandskontrakt. Nyanlända som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

Olika boendelösningar

Kommunen tittar på olika boendelösningar, exempelvis tidigare servicehus och andra anläggningar som går att omvandla till bostäder, tidigare satellitlägenheter samt bostadsmoduler.

Senast ändrad: 2019-11-22 11:46