$left
$middle

Malmö stads EU-nätverk

Varje förvaltning i Malmö stad har utsett en kontaktperson för EU-frågor, vilka tillsammans utgör Malmö stads EU-nätverk. Här tas upp information om program och fonder, EU-verksamhet i Malmös förvaltningar samt aktuella konferenser och seminarier.

Malmö stads EU-nätverk utvecklas resurs- och kompetensmässigt genom olika utbildningsinsatser i EU-frågor och utifrån den enskilda förvaltningens behov. Uppdraget som medlem i EU-nätverket innebär ett ansvar för att sprida information om EU/internationella frågor i sin förvaltning, att vara behjälplig i förvaltningens EU-arbete samt att uppmärksamma och tillvarata de möjligheter som internationellt arbete ger förvaltningen.

Förvaltning

Namn

Telefonnummer

Fastighets- och gatukontoret

Christian Röder

Erik Broman

040 34 17 27

040 34 10 00

Fritidsförvaltningen

Sara Sätterberg

0734-219468

Förskoleförvaltningen

Anders Johansson

0705 1245 87
Grundskoleförvaltningen

Charlotta Hjertström

0766 336522

Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Elin Ewers

0733-022169

Kulturförvaltningen

Magnus Metz

040 34 10 00

Miljöförvaltningen

Anna Wagrowski

040 34 10 00

Stadsbyggnadskontoret

Jonna Sandin Larkander

040 34 22 66

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Jaklina Strand

040 34 40 85

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Irma Cupina

040 34 40 76

Funktionsstödsförvaltningen

Ellen Andersson

040 34 10 00

Stadskontoret

Frida Pilgaard

 040 34 14 23