$left
$middle

Malmömodellen för insatsområde 5

Malmö stad har fått ett särskilt uppdrag att förvalta insatsområde 5 i den regionala strukturfondsprogrammet, därför har Malmömodellen tagits fram.

Malmömodellen är Malmö stads benämning på ett förvaltningsövergripande arbetssätt och anger färdriktning utifrån stadens utmaningar för projekt inom insatsområde 5, stadsutveckling i EU:s nya sammanhållningspolitik för åren 2014-2020. Modellen är framtagen på uppdrag av Malmö stads förvaltnings- och bolagschefsgrupp.

Malmömodellen består av fyra områden

Geografiskt prioriterade områden

  • Stationsnära områden: Östervärn, Rosengård, Persborg
  • Utvecklingsområden: Lindängen

Fokusområden

  • Sysselsättning
  • Bostadsutveckling
  • Infrastruktur

Utmaningar

  • Segregation och utanförskap
  • Bostadsförsörjning
  • Hållbar förnyelse av bostäder och områden

Fondsamordning

Sektorsövergripande plan

Hur Malmö stad prioriterar medlen styrs av den sektorsövergripande planen. :

Sektorsövergripande plan för hållbar stadsutveckling i Malmö 2014-2020 Pdf, 708.4 kB.

Kontakta oss

sv