$left
$middle

Malmömodellen för insatsområde 5

Malmö stad har fått ett särskilt uppdrag att förvalta insatsområde 5 i den regionala strukturfondsprogrammet, därför har Malmömodellen tagits fram.

Malmömodellen är Malmö stads benämning på ett förvaltningsövergripande arbetssätt och anger färdriktning utifrån stadens utmaningar för projekt inom insatsområde 5, stadsutveckling i EU:s nya sammanhållningspolitik för åren 2014-2020. Modellen är framtagen på uppdrag av Malmö stads förvaltnings- och bolagschefsgrupp.

Malmömodellen består av fyra områden:

 • Geografiskt prioriterade områden
  - stationsnära områden: Östervärn, Rosengård, Persborg
  - utvecklingsområden: Lindängen
 • Fokusområden
  - sysselsättning
  - bostadsutveckling
  - infrastruktur
 • Utmaningar
  -segregation och utanförskap
  - bostadsförsörjning
  - hållbar förnyelse av bostäder och områden
 • Fondsamordning

Hur Malmö stad prioriterar medlen styrs av den sektorsövergripande planen. Läs den här:

Sektorsövergripande plan för hållbar stadsutveckling i Malmö 2014-2020 Pdf, 708.4 kB. (Pdf, 708.4 kB)