$left
$middle

MalmöKöpenhamn

I Öresundsregionen bor och verkar 3,8 miljoner invånare — Malmö och Köpenhamn fungerar gemensamt som dess främsta tillväxtmotor. Kommunerna samarbetar för att utveckla städerna till ett sammanhängande storstadsområde, stärka den fortsatta integrationen och öka Öresundsregionens attraktivitet och konkurrenskraft.

Kommunstyrelsen i Malmö och Økonomiudvalget i Köpenhamn träffas en gång om året för att diskutera gemensamma framtidsfrågor. På tjänstemannanivå hålls regelbundna möten mellan kommunledningen på stadskontoret och økonomiförvaltningen. Inom Malmö stads olika förvaltningar finns etablerade kontakter med motsvarande tjänstemän i Köpenhamn och ett antal gemensamma samarbetsprojekt bedrivs.

EU-stöd

Samarbetsprojekten har ofta genomförts tillsammans med andra lokala och regionala aktörer samt med stöd av de europeiska strukturfonderna (Interreg-medel). För närvarande pågår till exempel projekt om skolutbyte kring hållbar utveckling (Öresundsklassrummet), gränsregional statistik (Örestat III), metoder för hållbar stadsutveckling (Urban Transition) och gemensamma insatser för Öresund som cykelregion. Ett annat aktuellt projekt är Partnerskap för tillväxt inom vilket vi utvecklar vår gemensamma marknadsföring för att attrahera fler investeringar och företagsetableringar i regionen (Copenhagenmalmo.com).

Fyra prioriterade arbetsområden