$left
$middle

MalmöLund

Genom en satsning på ett fördjupat samarbete mellan Malmö och Lund vill respektive kommunledning stärka relationen mellan städerna.

Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete inom tillväxt- och utvecklingsfrågor. Samarbete kring gemensamma framtidsfrågor är nödvändigt ur ett strategiskt omvärldsperspektiv och för att skapa synergieffekter mellan respektive stads verksamheter.

Tre utgångspunkter motiverar ett närmare samarbete:

  • bättre för våra medborgare
  • bättre för våra verksamheter
  • bättre för vår gemensamma utveckling och attraktivitet

Arbetet är koncentrerat till fyra politiskt prioriterade profilområden:

  • besöksnäring och evenemang
  • näringslivsfrågor
  • fysisk planering och infrastruktur
  • utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor