$left
$middle

UCLG - United Cities and Local Governments

United Cities and Local Governments (UCLG) representerar lokala kommuner och regioner på den internationella arenan och inom FN-systemet. Bildandet av organisationen initierades av UNESCO.

United Cities and Local Governments stödjer internationellt samarbete mellan städer och deras intresseorganisationer, och underlättar program, nätverk och partnerskap. Organisationen främjar kvinnors roll i det lokala beslutsfattandet och är en internationell inkörsport till relevant information om lokala myndigheter över hela världen. Sverige och Malmö är medlem via SALAR, SKL:s internationella organ. Huvudkontoret ligger i Barcelona.

 

Läs en artikel om arbetet med UCLG:

Malmö inspirerar i omvärlden

Malmö stad har blickarna på sig – i positiv bemärkelse. När United Cities and Local Governments (UCLG) anordnar Culture Summit-konferens i Buenos Aires blir staden inbjuden att tala om kulturens roll i hållbar stadsutveckling. Magnus Metz, samordnare på Kulturförvaltningen, berättar om UCLG och resan till Buenos Aires.

Hej Magnus! Berätta om UCLG

Man kan likna UCLG med FN, fast för städer och regioner. Det är ett samarbete med syfte att jobba för lokal demokrati och för att lösa utmaningar i städer genom att lära och inspireras av varandra. Malmö stad har skalat upp engagemanget och är en av sju Leading Cities för kultur inom UCLG. Vår stad ses som en förebild för hur man jobbar framgångsrikt med kultur inom hållbar stadsutveckling.

bild på Magnus Metz, samordnare på Kulturförvaltningen

Magnus Metz, samordnare på Kulturförvaltningen, foto: Johannes Dahlström

Vad gjorde ni i Buenos Aires?

I olika paneldebatter talade vi bland annat om hur städer praktiskt arbetar med FN-mål 11.4, vilket handlar om att skydda världens kultur- och naturarv. Som exempel lyfte vi Marinpedagogiskt center som jobbar för att få unga att förstå hållbarhetsmålen. Min kollega Fiona Winders talade om hur kollektivt samförstånd kan skapas genom olika typer av kunskapsallianser med exempel från Lindängen och Allaktivitetshusen.

En höjdpunkt var när vi blev inbjudna till Buenos Aires kulturminister Enrique Avogadro. Han ville veta mer om hur Malmö arbetar med kultur kopplat till stadsutveckling och stadsplanering utifrån vår Kulturstrategi och Malmös Översiktsplan.

Vad fick ni med er hem?

Massor med inspiration! Det är svårt att vara profet i sin egen stad, men när man ser hur omvärlden lyssnar på oss förstår man att vi har gjort mycket bra. Vi har också samlat ny kunskap, bland annat kring hur fler Malmöbor kan få tillgång till kultur utan att det kostar mycket pengar. Här hittar vi inspiration både från Tyskland och städer i Asien.

Vad ärsta steg?

Vi kommer att rapportera tillbaka till ledningen kring nyttan av vårt kulturarbete. UCLG är ett fantastiskt nätverk som Malmö stad kan utnyttja och lära sig av. Det är inte lätt att navigera i andra städers kulturliv utifrån – då är det värdefullt att ha kontakter över hela världen.

Jordi Pascual om Malmö stad som föredöme