Mellan raderna är en handbok i värderingsövningar kring sex-och samlevnad, sexualiteter och kärlekar

Värderingsövningar är ett populärt och dymansikt sätt att arbeta i klassrummet. I Mellan raderna beskriver dramainstruktören Linda Leveau en mängd olika övningar som passar särskilt bra för teman som samlevnad, jämställdhet, kärlekar och sexualiteter.

Övningarna är beskrivna på ett unikt sätt som lyfter till ytan sådant som annars måste tolkas in - mellan raderna.